Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE TORNION PANIMO OY:N VERKKOKAUPPA

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1      Rekisterin nimi

Tornion Panimo Oy:n verkkokaupan asiakkaat

2      Rekisterinpitäjä

Nimi: Tornion Panimo Oy 
Verkkosivut: www.tornionpanimo.fi
Osoite: Panimonranta 3, 95400 Tornio
Puh. 0400419902
Sähköposti: toimisto ät tornionpanimo piste fi

2.1          Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Kaj Kostiander   
Osoite: Panimonranta 3, 95400 Tornio
Puh. 0400419902
Sähköposti: kaj.kostiander ät tornionpanimo piste fi

3      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilöitetoja kerätään Tornion Panimo Oy:n verkkokaupan asiakkaiden tarvittavat henkilötiedot, jotta tilausten käsittely, palautukset, reklamaatiot ja muut asiakaspalvelutehtävät voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja asiakasystävällisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

4      Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä asiakkaiden nimien lisäksi seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Tilaushistoria (asiakkaan aikaisemmin tilaamat tuotteet)
  • Lisätiedot (esim. asiakkaan esittämät toiveet)

5      Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella.

6      Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7      Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään ainoastaan sähköisesti ja luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Tornion Panimo Oy:n hallitseman MyCashflow-verkkokaupan tiedoissa käyttäjätunnuksen takana. Tornion Panimo ja ekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8      Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9      Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Lahjakortti